Artikelarkiv


Om Kritiker

Kritiker är en litteraturtidskrift på de nordiska grannspråken danska, norska och svenska. I Kritiker är nordiskhet under ständig omprövning och litteraturen och kritiken utgör en dynamisk enhet. Tidskriftens värdegrund innefattar intersektionella, antirasistiska och HBTQI-perspektiv.
Kritikers redaktionsråd har medlemmar i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Tidskriften utkommer med 4 nummer om året, där varje nummer skapas av en unik redaktion i samarbete med redaktionsrådet.
Redaktionsråd: Shadi Angelina Bazeghi, Helena Boberg, Nesteren Hasani, Gabriel Moro, Valter Sandell, Matilda Södergran
Ansvarig utgivare: Thomas Evertsson
Grafisk form & sättning: Fanny Wacklin Nilsson
Formgivning hemsida: Jenny Holmqvist

Kritiker distribueras genom Nätverkstan.

Tidskriften startade 1918 under namnet Studiekamraten. 1993 bytte den namn till Ariel. Sedan 2006 har tidskriften verkat under namnet Kritiker.

2013 nominerades Kritiker till Årets kulturtidskrift. Läs mer i Dagens Nyheter.


Röster om Kritiker

»Som en av få transnordiska plattformer för ny litteratur och kritik tycks [Kritiker] alltjämt oundgängliga, och för sin pigga introduktion av samtida författarskap, liksom för det omedgörliga utpekandet av en rad alltför ofta förbisedda – men så grundläggande – problem inom litteratursfären ska de ha fint beröm.«
Viola Bao, Svenska Dagbladet

»...så bra att jag inte vet vad jag ska ta mig till med det.«
Bernur, om Kritiker nr 41-42

»Kritikernumret Drömmar är inte förhandlingsbara innehåller så mycket fantastisk poesi, men bara titeln i sig sätter också fingret på något vackert. I en tid då rasismens våld ständigt förhandlar om vår mänsklighet, kan drömmar och kärlek vara en plats för det oförhandlingsbara, för den nödvändiga mänsklighet som vi inte ännu besitter.«
Felicia Mulinari, ETC

»I nya hyperintressanta numret av tidskriften Kritiker (35/36) på temat barn – som borde vara obligatorisk läsning för varje skolpolitiker! – är friktionen stor och frågorna brännande.«
Ulrika Milles, DN

»En snygg, intelligent och kul litteratur­tidskrift hamnar i mina händer.«
Anna Hallberg, DN

»Kritiker är en renodlad tidskrift för litterär kritik och essäistik som bara blir bättre och bättre.«
Jonas Thente, DN


»Essäistik på hög nivå. Tidskriften Kritiker kräver tid för eftertanke.«
Ingrid Elam, DN


»Det faktum att Kritiker snabbt har kommit att bli en viktig och nödvändig kanal för en djuplodande och kreativ litteraturkritik i det svenska litteraturlandskapet går knappast att bestrida.«
Hanna Nordenhök, HD


»... en iskall vind för varje läsare att ställa sig i och bli genomblåst, upplyst, lyft i nackhåren.«
Jenny Tunedal, AB


»... en av de mest oumbärliga vi har.«
Mats Kolmisoppi, HD


»... et samlingspunkt for god tenkning og skriving.«
Therese Tungen, KlassekampenHar du en idé till ett Kritikernummer?

Kritiker ger ut 4 nummer per år och varje nummer tas fram av unika redaktioner i samråd med redaktionsrådet. Har du en idé till ett nummer? Skicka in ditt förslag på ca 1 sida till info@kritiker.nu.

Förslaget ska innehålla:
Vad tidskriftsnumret ska handla om/tema
Vem/vilka som utgör redaktionen
Eventuella samarbeten

Förslaget får gärna vara detaljerat. Redaktionsrådet läser förslaget och återkommer med beslut. Observera att det vid hög arbetsbelastning eller semestertider kan dröja innan du får svar.


Kontakt

Mail: info@kritiker.nu

Prenumerationsärenden: kritiker@natverkstan.net

Facebook: www.facebook.com/tidskriftenkritiker

Postadress:
Kritiker
c/o Thomas Evertsson
Östgötagatan 50 1201
116 64 Stockholm
Sverige


Annonsering

Annonsera i Kritiker. Helsida 2 500 SEK, halvsida 1 500 SEK. Kontakta redaktionen på info@kritiker.nu för mer information.